Vad gör egentligen en policychef?

När jag klev på mitt uppdrag som policychef på SwedenBIO strax före jul var det till en organisation med oerhört mycket på gång jag kom till. Under det gångna året har Nordic Life Science Days återigen slagit rekord i antal delegater och partnering-möten, en branschstandard för informationsgivning när man tar in nytt kapital har tagits fram, och organisationen har etablerat sig som en aktör som för samman investerare till gagn för branschen.

En rad frukostmöten och event har också ordnats, till vårt EU Support Office har många företag kommit för att få information och stöd med sin Horizon 2020-ansökan och det är tydligt att vi blir lyssnade på i den beslutsfattande sfären. Signaler från branschen visar att fler och fler fått upp ögonen för att denna näringsgren sitter inne med många av lösningarna på aktuella samhällsproblem.

Just därför finns det mycket för mig att ta tag i. SwedenBIOs röst hörs och behöver fortsatt höras. Nu går vi dessutom in i ett valår med ovanligt många osäkra variabler och stora utmaningar för politiken att lösa.

Policy- och påverkansarbete handlar i grund och botten om att identifiera brister och att göra något åt dem. Presentera lösningar. Vad behövs för att göra Sverige attraktivt för investeringar? Vad genererar egentligen de satsningar som denna och tidigare regeringar gjort på forskning och innovation och kan det ske smartare? Hur kan de innovativa behandlingsmetoder, produkter och tjänster som redan tagits fram nå ut i sjukvården? Vilka utvecklingsmöjligheter går vi miste om när kompetensförsörjningen brister? Eller den gamla långköraren – hur får vi akademi och näringsliv att samverka bättre?

Jag kommer att börja med att lyssna. Vad är det som SwedenBIOs medlemmar behöver? Härmed vill jag i en öppen inbjudan uppmuntra alla medlemmar att dela med er av er vardag och de problem som ni stöter på. Men också av goda exempel för att kunna slå vakt om sådant som ni vill bevara. Det går att göra skillnad! Det ligger i min roll som policychef att skapa förutsättningar för det.

Ett viktigt verktyg för mig kommer att vara arbetsgrupperna och de nya fokusgrupper som vi håller på att ta fram. I fokusgrupper samlas ett fåtal medlemmar för att ta sig an en specifik, tidsbegränsad uppgift. De blir ett operativt komplement till de värdefulla arbetsgrupperna.

Särskilt roligt är det att kliva på en organisation vars medlemsskara stadigt växer. Jag ser fram emot att jobba tillsammans med både gamla och nya medlemmar för att life science i Sverige ska ges bästa möjliga förutsättningar.

Nu kör vi!

Helena Strigård