Hej Jenni Nordborg!

Vad händer i arbetet med life science-strategin just nu och vad ser ni framåt?

– Regeringen har publicerat artikeln Ett år med life science-strategin – vad har hänt? , en sammanställning av de 53 insatser som tagits under första året med strategin för att möta de 30 målsättningar som bedöms vara särskilt angelägna att uppnå. Framåt kommer vi att arbeta vidare med de prioriteringsområden och målsättningar som strategin pekar ut och jag hoppas att internationell samverkan kan växla upp under 2021.

I mitten av januari arrangerade ni tillsammans med STUNS life science en digital konferens som berörde både strategin och forsknings- och innovationspropositionen. Hur summerar du mötet?

– En av de viktigaste slutsatserna vi kan dra från mötet är vilket otroligt stort och brett engagemang det finns för life science-frågor och den nationella strategins målsättningar. Det regionala och nationella partnerskapet har verkligen bidragit till att strategins målsättningar omsätts i regionala handlingsplaner. För att strategin ska vara framgångsrik i alla delar behövs engagemang och insatser från hela sektorn.