Almi Invests miljonsatsning under pandemin – hur har det gått?

Life science var en av branscherna som regeringen pekade ut som särskilt prioriterade då Almi Invest tillfördes 400 miljoner tidigare i vår. SwedenBIO intervjuar Maria Tell, Investment manager, Almi Invest om hur det har gått.

Life science var en av branscherna som regeringen pekade ut som särskilt prioriterade då Almi Invest tillfördes 400 miljoner tidigare i vår. Hur har det gått?

– Vi har utökat investeringsmandaten för alla team genom att nyttja de 400 MSEK som ett komplement till de regionala fonderna. Det ska gå till alla branscher men vi har samtidigt varit tydliga med att life science är ett satsningsområde, vilket bland annat gjorde att vi gick ut med en kampanj i sociala medier i somras. Närapå hälften av de investeringar som hittills gjorts kopplade till dessa utökade medel har varit i life science-bolag och vi ser ett tydligt intresse och behov inom branschen.

Har ni märkt av de ekonomiska konsekvenserna av covid-19 pandemin i era kontakter med bolagen?

– Vi har sett en ökning i deal flow i flera regioner under Coronakrisen, inklusive propåer från bolag som kanske inte befinner sig i den fas vi normalt investerar men som har hört av sig till oss, kanske på grund av att de har tvingats bredda den krets av investerare de nu vänder sig till. Vi har också sett ett ökat kapitalbehov bland våra befintliga portföljbolag pga. pandemin.

Vad beror det på?

– Kliniska studier och marknadsaktiviteter har försenats och man har behövt ta in bryggfinansiering för att hantera detta. Bolagen har också haft svårare att komma i kontakt med potentiella partners och många licensaffärer och exitprocesser har pausats/förenats under perioden. Detta har lett till fler följdinvesteringar för vår del. Men vi har också portföljbolag som inte har påverkats nämnvärt eller till och med gynnats av situationen, tex bolag som erbjuder digitala lösningar inom vården.

Hur kommer ni jobba med life science framgent och hur gör ni för att nå ut till life science-bolagen?

– Life science är och kommer fortsatt vara ett prioriterat område för oss. Utöver den kampanj vi gick ut med tidigare i år, har vi kontinuerligt tät kontakt med t.ex. science parks, inkubatorer och branschorganisationer för att nå ut till bolagen. Vi medverkar även på flera life science-relaterade konferenser och event under året, bland annat SwedenBIO Summit den 9 december.