KI Science Park växer! Finnes: toppenfina lab/kontorslokaler.

Sökes: FoU företag som vill etablera sig på Campus Solna området. Kontakta sara.gunneras@kisciencepark.se

Lämna ett svar