Vill ni bidra med nya lösningar på artrosvårdens behov?

Artros förekommer hos drygt en fjärdedel av alla individer över 40 år och höftartros är en av de vanligaste formerna. VGR som Innovationsmotor jobbar just nu med att söka externa lösningar på behov utifrån höftartrospatienters vårdresa. Projektet bidrar med en process genom vilken vårdens behov kan presenteras för externa aktörer, och utgör en bro för samverkan.

Tre definierade utmaningar

För att identifiera innovativa idéer som kan leda till lösningar på de behov som finns relaterat till denna patientgrupp, genomför Innovationsmotorn just nu en omvärldsspaning kring tre definierade utmaningar. Utmaningarna är framtagna utifrån material från det nationella arbetet med ett personcentrerat, sammanhållet vårdförlopp samt patient- och medarbetarintervjuer. Nu behöver vi era inspel!

https://www.vgregion.se/ov/innovationsplattformen/aktuellt/artros/

Lämna ett svar