”Både Sverige och EU måste vakna upp”

För att behålla innovationskraften och hävda sig mot USA och andra måste EU:s läkemedelsförordning formas så att företagen vill vara kvar här och investera, det var huvudbudskapet under SwedenBIOs första panelsamtal under årets Almedalsvecka.

Hur påverkas Sveriges konkurrenskraft av EU:s nya läkemedelsförordning? – Det var den centrala frågeställningen under en av SwedenBIOs öppna debatter i Almedalen den 26 juni i år. I panelen, som hölls under gassande sol, fanns Helena Anderin från Novo Nordisk, Matti Sällberg från Karolinska Institutet, Joachim Alexandersson från Merck och statssekreteraren Sara Modig från regeringskansliet.

Den omfattande nya läkemedelsförordningen är under fortsatt förhandling i Bryssel. Sverige och andra starka life science länder har annonserat att man motsätter sig förslaget om förkortat dataskydd. Sara Modig, statssekreterare med ansvar för näringslivsfrågor, bekräftade regeringens hållning i frågan om dataskyddet.

– ”Jag vill särskilt betona att regeringens inställning till dataskyddet är att nuvarande konstruktion och längd ska behållas, vi ska inte tumma på dataskyddet, vilket vi har framfört i förhandlingarna”, meddelade hon under inledningen på panelsamtalet och betonade att det är viktigt att den europeiska marknaden erbjuder en regulatorisk miljö som är attraktiv för framtida investeringar.

Joachim Alexandersson, Public Affairs & Communication Manager det tyska bolaget Merck välkomnade beskedet från regeringen och berättade om företagets investeringar i Europa. Merck, liksom andra stora europeiska läkemedelsbolag, önskar fortsätta satsa på hemmaplan men regleringar som skapar en osäkerhet kan tvinga fram en flykt, menade Joachim.

– ”Ett bolag som Merck vill ju gärna vara kvar i Europa men för att vi ska kunna vara kvar här och investera behöver vi bra villkor och ett system som är förutsägbart, konstaterade han och fick medhåll av paneldeltagarna.

Att Europa håller på att halka efter jättar som USA och Kina har blivit alltmer uppenbart inom en rad områden, inte minst inom life science. EU måste därför ha en läkemedelslagstiftning som stärker Europas konkurrenskraft, uppmanade Helena Anderin, samhällspolitisk chef hos Novo Nordisk i Sverige.

– ”EU måste vakna upp och bli bättre. Idag tittar läkemedelsbranschen på Brasilien, Asien och andra marknader. Förr kom hälften av alla nya läkemedel från Europa och nu är vi nere på cirka tjugo procent, så det är uppenbart att vi måste bli bättre, underströk hon och berömde den svenska regeringen för dess arbete kring läkemedelsförordningen.

– ”Jag tror att Europa måste stärka sig gentemot övriga världen och det är väldigt bra att den svenska regeringen har fått med sig Danmark och börjat gå ihop med andra life science länder för att lobba tillsammans för en bättre life science bransch i Europa, konstaterade Helena.

Matti Sällberg, professor i biomedicinsk analys på Karolinska Institutet underströk vikten av regulatorisk förenkling och samordning för att skapa goda förutsättningar för den akademiska forskningen.

– ”Det är väldigt viktigt att den nya läkemedelslagstiftningen kan öka samordningen och förenkla för alla. Nio av tio idéer kommer från akademien, så det är helt centralt för Sverige att vi har den fria akademiska forskningen”, förklarade han och lyfte fram vikten av ett flexibelt regelverk för att främja innovation; ”Det är oerhört viktigt att tillåta även inkrementella förbättringar av läkemedel och att man har ett tillåtande regelverk”, förklarade han.

Samtalet modererades av Björn Arvidsson från STUNS.