Från big pharma till start up, med börsen i sikte

För Christina Östberg Lloyd, gynekolog och VD för Pharmiva, är studsfaktorn viktig. Med andra ord hur mycket energi ett projekt och individerna runt det skapar. När hon nu har tagit sig an rollen som vd för start up-bolaget Pharmiva, efter elva år som medicinsk och klinisk forskningsdirektör på Novo Nordisk, är full energi en förutsättning. Läs mer om Christinas resa mot börsen i intervjun.

Pharmiva har fokus på kvinnohälsa med mecialinriktning på vaginal hälsa där det första steget handlar om en antibiotikafri behandling mot bakteriell vaginos. Pharmiva har utvecklat en patenterad produkt som i steg ska lanseras på den nationella och internationella marknaden, efter en planerad börsintroduktion under 2021.

Vad är annorlunda i din nya roll? Hur är livet som småföretagare?

– Det här är en start up, ett bolag i sin linda, med stor potential att växa och bli en viktig spelare i branschen. I mitt uppdrag innebär det att varje steg får stor impact. Tester, produktion, kommersialisering, marknadsföring och försäljning. Allt vilande på den strategi vi jobbar med nu. Att göra rätt från början är avgörande för att få rätt utväxling de närmaste 5 åren. Och som kräver full uppmärksamhet 24/7.

– Samtidigt är det en känsla av att vara hemma igen. Här får jag möjligheter att använda mina specialistkunskaper från gynekologin, i kombination med erfarenheter från 20 år inom Life Science och mina år som ordförande i Swelife. För det här lilla bolagets utveckling finns behov av alla kunskaper, regionalt och nationellt, med fokus på den nationella science-strategin och, det jag lärt om de stora läkemedelsbolagen, om SME och även om den internationella spelplanen. Mitt fortsatta arbete som ordförande i Life Science och Hälsa inom FIRS (Forsknings och innovationsrådet i Skåne) är också viktigt, inte minst för ett fortsatt nätverksbyggande.

Du befinner dig mitt i arbetet med att notera bolaget på börsen. Vad har du lärt dig så här långt?

– De första tre fyra veckorna har det varit fullt fokus på att förbereda och genomföra en investeringsrunda, en pre-IPO. Intresset är stort. Att lära känna bolagets medarbetare och deras kompetenser, ta in alla tänkbara kunskaper om förutsättningar och regelverk för ett bolag av den här typen och att förstå hur man ska styra en lyckad börsintroduktion, tar all min tid nu. Kort sagt, att lära sig manövrera rätt på en ny spelplan.

Den 9:e december är du en av talarna i sessionen ”Follow the money” på SwedenBIO Summit. Vad hoppas du ha lyckats med till dess?

– Då har vi jobbat igenom en tydlig och hållbar strategi. Kapitalanskaffningen ska vara i hamn och vi är i full gång med förberedelserna inför vår kommande börsnotering. Vi har då också kickat igång en planerad studie och jobbat vidare med att säkra produktionsledet. Parallellt så fortgår arbetet med att kartlägga relevanta kommunikationskanaler och bygga vidare på vårt nätverk.

Hur mycket studsfaktor är det i SwedenBIOs community tycker du?

– Det korta svaret är hög. Det är med glädje jag krokar arm med SwedenBIO som med bravur jobbar för att fronta bolag som Pharmiva. Här finns en nyfikenhet och ett driv, en stark strategisk ledning och medarbetare som kvalar in i begreppet hög studsfaktor. Energi och nyfikenhet, med en lagom dos av otålighet, det är hela receptet.