Halvtid med Anders Lönnberg – här kan du se seminariet i efterhand

Den 1 mars bjöd Läkemedelsvärlden, Apotekarsocieteten och SwedenBIO in till ett frukostseminarium. Anders Lönnberg, regeringens samordnare för life science, berättade om vad som åstadkommits hittills och vad som ska göras framåt.

I snart ett år har Anders Lönnberg haft regeringens uppdrag att samla life science-branschen och föreslå åtgärder för att få den att lyfta. Till sin hjälp har han en referensgrupp med representanter från industrin, akademin och hälso- och sjukvården.

Under en intensiv timme kände Ingrid Helander, chefredaktör Läkemedelsvärlden Anders Lönnberg på pulsen om vad som faktiskt har åstadkommits. I panelen deltog Ingrid Heath, vice VD och policychef SwedenBIO, Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten, och Jan Andersson, forsknings- och innovationsdirektör i Stockholms läns landsting.

Om uppdraget

Uppdraget går enligt Anders Lönnberg ut på att samordna tre department, hitta gemensamma prioriteringar, samt ge regeringens innovationsråd underlag för långsiktiga politiska åtgärder. Målet är att höja kvaliteten i vården, att sprida nya behandlingar och möjliggöra att innovationer ger intäkter.

Vilka områden kommer att prioriteras framöver?

  1. Gynna forskning och innovation
  2. Samverkan industri och akademi
  3. Kvalitetsregister och journaler
  4. Företag och tillväxt
  5. Ersättningssystem exempelvis upphandlingsfrågor

Har arbetet resulterat i några konkreta åtgärder eller har det mest varit en diskussionsklubb? Se filmen från seminariet här.

Läs Läkemedelsvärldens summering här: “Fokusera på målbilden”

Läs mer på Twitter under #lmvpuls