European Medtech Week 2016

MedTech Week är en vecka fylld med aktiviteter runt om i Europa med syftet att öka kunskapen om och uppmuntra till dialog om medicinteknik.

Genom olika evenemang arrangerade av både medtechföretag, akademi och branschorganisationer vill vi ge en större insikt och förståelse för vad vi som bransch bidrar med – för samhället och för patienten.

Under veckan arrangeras flera intressanta seminarier runt om i Sverige.