NLSDays: Ulrica Sehlstedt leder session om finansiering av projekt i sen fas

Det är inte alldeles ovanligt att företag inom biopharma bygger upp pipelines som erbjuder fler utvecklingsmöjligheter än företagen själva mäktar med att driva. Lovande kliniska prövningar kan flyttas ner i prioriteringslistan och genomförandet senareläggs – vilket i sin tur leder till ett försämrat tillgångsvärde.

En möjlig lösning är att paketera återstående prövningar och driva dem som samarbetsprojekt med investerare, CRO:er och andra partners med extern finansiering.

Hur kan den här typen av biopharma-projekt finansieras? Och hur påverkas life science-ekosystemet av ett överskott av projekt i klinisk fas? Bland annat dessa frågor diskuteras vid 2017 års NLSDays under rubriken A New Mechanism to Fund Excess Clinical Stage Projects – allt under ledning av Ulrica Sehlstedt, partner, Arthur D. Little.

Läs mer om programmet här.

Om NLSDays

Nordic Life Science Days, som växt stadigt under sina första 4 år, har etablerats som norra Europas främsta life science event för högklassiga möten mellan investerare, globala företag och nordiska innovativa företag. Efter 4 år i Stockholm arrangeras nu Nordic Life Science Days i Malmö i hjärtat av Medicon Valley, 12-14 september 2017. NLSDays är grundat av SwedenBIO och produceras av Bionordic.