SwedenBIO medverkar i Läkemedelskongressen

Läkemedelskongressen erbjuder kompetensutveckling och ny kunskap för dig som jobbar inom apotek, läkemedelsindustri, myndighet, sjukvård eller akademi. Kongressen äger rum den 8-9 november, och SwedenBIO är medarrangör.

Läkemedelskongressen erbjuder dig:

    • Kompetensutveckling och aktuell kunskap
    • Debatt och diskussion inom angelägna ämnen
    • En mötesplats för professionellt nätverksbyggande

Oavsett om du är verksam inom apotek, läkemedelsindustri, myndighet, sjukvård eller akademin så erbjuder den årligen återkommande Läkemedelskongressen kompetensutveckling och ny kunskap för dig!

Ur programmet

På eftermiddagen den 9 november SwedenBIOs VD Jonas Ekstrand med i en paneldiskussion om Innovationsklimatet i Sverige tillsammans med Per Bengtsson, Uppsala Innovation Center, Charlotte Brogren, Vinnova och Krim Talia, SP/RISE, modererad av Märit Johansson, styrelseordförande på Apotekarsocieteten.

LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR.

Genom partnerskap säkerställs att kongressens program är relevant för deltagare från hela läkemedelsbranschen. En bred branschförankring är också viktigt för funktionen som branschens årliga mötesplats.

Programkommitté 2016:
Representanter för Apotekarsocieteten och partners till Läkemedelskongressen:
Margareta Söderström, sekt. Läkemedelsinformation; Johanna Wikman, sekt. Sjukvårdsfarmaci; Inger Näsman, sekt. Öppenvårdsfarmaci; Lena Liliebladh, sekt. Kliniska Prövningar; Ulf Ellerfelt, SIG Medicintekniska produkter; Per Wessman, sekt. Galenisk farmaci och biofarmaci; Birgitta Karpesjö, Apotekarsocieteten; Annika Jenmalm Jensen, sekt. Läkemedelskemi; Robert Svanström, Sveriges Apoteksförening; Dag Larsson, Läkemedelsindustriföreningen; Tuulikki Lindmark/Jonas Ekstrand, SwedenBIO; Clary Holtendal, Sveriges Farmaceuter; Sofia Karlsson, Handikappförbunden Anders Pesula, Läkemedelsakademin